Your browser does not support JavaScript!
109.12.05 【CSEPT 英文檢定】應試注意事項

109.12.05 【CSEPT 英文檢定】應試注意事項

 

1.准考證列印時間:109.11.30(一)至109.12.05(六), 請考生自行上CSEPT報名官網首頁點選「試場查詢/准考證列印」下載

2.測驗當日請攜帶准考證、國民身分證正本(駕照、或效期內護照、居留證正本)辦理報到

3.應試須知(請點我)

4.CSEPT報名官網為:https://reg.lttc.org.tw/csept/5.

5.試場分配表(請點我)

6.若有准考證下載問題請與語言訓練測驗中心Eva聯絡 :02-2362-6385*649

7.報到時會測量額溫並請考生自備口罩應試,防疫期間敬請配合!

瀏覽數